Posts by The King of Sodom

  Bir şeriat ülkesine gitmeye çok sıcak bakmıyorum açıkçası. Türkiye'yi isteme nedenim hem bildiğim ülke, hem kur yüzünden fiyatlar iyi. Penile-Inversion methodu olmadığı sürece hangi tür Vaginoplasty ameliyatı yaptıkları önemli değil

  Anladım, İranlı bir trans kadınla konuşmuştum.

  İran'ın cinsiyet geçiş ameliyatı için dünyanın en popüler ikinci destinasyon olduğunu, bu nedenle tecrübeli doktorlara sahip ve en son teknikleri kullanan bölgedeki en gelişmiş ülke olduğunu söylemişti

  Ülkenin ekonomik faktörleri nedeniyle cinsiyet geçiş ameliyatları Avrupa ülkelerinin yarı fiyatına hatta üçte birinden daha ucuza gerçekleştiriliyormuş.


  Fazla bir bilgim yok, eğer araştırdıysanız durumu sizden de öğrenmek istedim.


  Teşekkür ederim.

  Keskin sirke kabına zarar verir


  Bu aldığın yaraların etkisini şöyle 40 yaşını geçince görmeye başlarsın.

  Sinirlerine hakim ol, öyle her şeyi kafana takma, bir psikolog'dan randevu al gerekiyorsa sakinleştirici ilaç al. Ailenle tatile çık, sahip olduklarını da kaybetmemek için sahip olduğun şeylerere dikkat et.

  Hünsaların "interseks" cinsel gelişme bozukluğu, homoseksüellerin cinsel sapma, transseksüellerin ve travestilerin cinsel kimlik bozukluğu içerisinde ele alındıkları ve hünsaların doğuştan olduğu, diğerlerinin sonradan kazanıldığı tespit edilmiştir.


  Bedensel rahatsızlığı olan hünsaların tıbbi müdahaleye başvurabilecekleri kanaatine varılırken yaratılıştan gelen normal fıtratı bozma, kendisi ve toplum açısından pek çok sakıncaları bulundurması sebebiyle transseksüellerin cinsiyet değiştirmeleri uygun görülmemiştir.


  Bunlar için cinsiyet değiştirme ameliyatları kişisel hırs ve ihtirasa dayanan, ciddi tehlike ve sakıncalar doğurma ihtimali bulunan girişimler olarak kabul edilmelidir.


  Transseksüellerin cinsiyet değiştirme girişiminde bulunmuş olmaları halinde tam olarak cinsiyetlerinin değişmediğine, kendi cinslerinden bir kişi ile cinsel ilişkide bulunduklarında eşcinsel bir ilişkide bulunduklarına ve her konuda doğuştan gelen cinsiyetleri ile ilgili hükümlerin geçerli olduğuna karar verilmiştir.


  Yrd. Doç. Dr. Hilal Özay

  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi


  ÖZAY HİLAL, (2016). "İslâm Hukuku Açısından Cinsiyet Değiştirme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 4(1), 1-36. (Yayın No: 2968400)

  Lut kavminde anlattığının eşcinselle (Duygulu) değilde hemcinsle(DUYGUSUZ) olduğunu şöyle kanıtlarım eğer bizi var eden (sence tanrı, bence yaradan) sadece 2 cinsiyet yaratsaydı az sayıda bile olsa interseks diye bir cinsiyet var olmazdı, cinsiyet bedenle değil ruhla ve duygu ile ilgilidir, bedenimiz bir robot, ruhumuz pil, duygumuz ise elektron dur, elektron biter ama biz pil bitti deriz aslında pile bak pil aldığın gibi aynı hacimle orada duruyor ama artık robota güç vermiyor, çünkü duygu yok...

  Duygulu olanları ayırt etmesi gerekirdi, bu yönde ama duygulu olanlar hariç gibi bir ifade yeterli olurdu.

  interseks bireylerin durumu farklı, islam sadece hem kadın hem de erkek cinsel organları ile doğan interseks bireylere cinsiyet geçiş ameliyatı konusunda onay veriyor. hangisine yakın hissediyorsa o cinsiyet geçmesi isteniyor, interseks olarak hayatını sürdürmesine bile izin vermiyor.

  Sizin içinde bulunduğunuz durum da bizden farksız değil :)


  “Resûlullah (s.a.v.), kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lânet etti."

  (Buhârî, Libâs 62. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 28; Tirmizî, Edeb 24; İbni Mâce, Nikâh 22)


  "Resûlullah (s.a.v.), kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lânet etti." (Buhari, Libâs 61)


  "Resûlullah (s.a.v.), kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti."

  (Ebû Dâvûd, Libas 28; bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, 2/325)

  “Lût kavminin çirkin işini yapanı görürseniz, fâili de (yapanı da) mef’ûlü de (yapılanı da) öldürünüz!”

  (Tirmizî, Hudûd, 24/1456; Ebû Dâvûd, Hudûd, 28/4462)


  Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz faili de mef'ülü de öldürünüz diyor.


  Peki, Lut kavminin çirkin işi nedir?


  A'raf Süresi 81. ayette yazıyor!


  A'RAF Suresi 81. ayet meali: “ Lût’u da Peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: “Sizden önce âlemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Hakikaten siz kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz.”

  islamın eşcinselliği kabul etmiyor oluşu konusunda hemfikir olmamıza sevindim.


  ilgili ayetler dışında eşcinsel ilişki yaşayanların heteroseksüel veya eşcinsel olması fark edilmesin öldürülmesi gerektiği yönünde dört mezhep imamı tarafından da sahih görülen hadis var. bu hadis kutub'i sitte'de yer alan bir hadis. islam dinine inanan hiç bir islam alimi ya da islam hukukçusu şüphe içinde olsa bile bir insanın katlini islami kurallar dışında onaylama sorumlululuğunu almaz.


  iran, suudi arabistan, katar.. gibi islam ülkelerinde eşcinsellerin öldürülmesi yanlış ya da eksik yorumlamadan kaynaklanmıyor.

  Kuran'da onlardan bahsetmiyor, araf süresi 81. ayette sadece "“Hakikaten siz kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz." yazıyor.


  Dediğiniz şekilde bir durum olsaydı onlar da yazılmış olurdu.


  6 mı? :)


  Sırf Beni Kureyza katliamında en az 600 kişiyi katletmiş.


  Beni Kurayza 7'nci yüzyıl civarlarında Kuzey Arabistan'daki Yesrib vahasında (şimdiki adı Medine) yaşamış bir Yahudi kabilesiydi. 'Anlaşmayı kabul etmedikleri' iddiasıyla Muhammed yönetimindeki Müslüman kuvvetleri tarafından erkekleri ölüm cezasına çarptırıldı, kadın ve çocukların ise köleleştirildi.


  Muhammed Medine'nin pazar yerinde hendekler kazdırdı ve sayıları 600'ü aşan Beni Kureyza'dan erkekler getirilerek bu hendeklerin içinde başları kesilerek öldürüldü. Kadın ve çocukları esir alındı, malları Müslümanlar arasında paylaşıldı.


  Beni Kurayza - Vikipedi
  tr.wikipedia.org


  Ben deist değilim agnostiğim

  Onun için mi islam ülkelerinde eşcinseller ya intihara sürükleniyor ya da öldürülüyor?


  İran, katar, afganistan, pakistan... bana eşcinsellerin özgürce yaşadığı bir islam ülkesi gösterirseniz bu konuda sizi ciddiye alabilirim.


  Bu ayet ve hadislerden de islamın homofobik bir din olduğunu anlayabilirsiniz.


  A'RAF Suresi 81. ayet meali: Lût’u da Peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: “Sizden önce âlemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz?”


  A'RAF Suresi 81. ayet meali: “Hakikaten siz kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz.”


  Rasululullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

  “Lut kavminin amelini (livatayı) yapanları bulduğunuz zaman livata yapanı da, kendisine livata yapılanı da öldürün.” Ahmed Müsned 1/300, Albânî Sahihu’l-Cami 6565


  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

  “Allah Lut’un kavminin işini (livatayı) yapana (homoseksüele/travestiye) lanet etsin.” Hâkim