Cinsiyet Kimliği Nedir?

 • Cinsiyet Kimliği nedir?

  Temel hatları ile açıklanacak olursa, cinsiyet kimliği oğlan veya kız, erkek ya da kadın olmadır. Cinsiyet kimliği,kültürümüzün herhangi bir cinsiyete ait olma durumunda bireyden beklediği nitelik veya karakterdir.


  Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet farklı mıdır?

  Türkçe’de sex ve gender terimlerini karşılayan tek bir kelime vardır: cinsiyet. Fakat İngilizce’de sex ve gender kelimeleri farklı anlamlar taşıyor olmalarına rağmen günlük hayatta bir birlerinin yerine kullanılır. Fakat sex(cinsiyet) anlamlı kullanımında yani bireyin erkek veya kadın oluşuna biyolojik anlamına vurgu vardır. Gender(toplumsal cinsiyet) olarak kullanımında ise daha çok bireyin nasıl yaşadığına vurgu yapılır: kadın veya erkek olma durumu.


  Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet her zaman uyumlu mu?

  Hayır. Genel anlamı ile tarif edildiğinde “transgender”, biyolojik cinsiyetinden farklı bir toplumsal cinsiyet yaşamı süren(temsil eden) bireyi tarif eder. Örneğin; kadın gibi yaşayan bir erkek transgender olarak kabul edilecektir. Transgender kelimesi Travestite, transeksüel ve drag king/queen kelimeleri için bir çatı terimdir.


  Cinsiyet kimliği karmaşası nedir?

  Cinsiyet kimliği karmaşası bireyin sahip olduğu biyolojik cinsiyeti hakkında olumsuz görüşlere sahip olması, ve biyolojik cinsiyeti ile toplumsal cinsiyetinin uyuşmadığını düşündüğü durumlarda ortaya çıkar. Toplumsal Cinsiyet husursuzluğu, veya doğuştan sahip olunan biyolojik cinsiyetten dolayı bireyin toplumsal cinsiyetinden rahatsız olması bunun koşullarıdır. Cinsiyet kimliği karmaşası yaşayan bireyler genellikle kendilerini yanlış beden içerisinde yaşıyor olarak tarif ederler.


  Cinsiyet değiştirme nedir?

  Cinsiyet değiştirme bireyin toplumsal cinsiyetini biyolojik cinsiyeti ile uyumlu hale getirdiği bir süreçtir.Bu süreç genellikle kişisel, sosyal ve medikal yönleri gerektirmektedir. En önemli olanı ameliyat, genellikle cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak isimlendirilir ve bireyin cinsel organlarının erkekten kadına veya kadından erkeğe dönüştürülmesidir. Bu ameliyat göğüs bölgesi ve diğer bölgelerin değişimini kapsayabilir.


  About Equal Oppurtunities isimli web sitesinden alınmıştır.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!