Posts by Aysar

  Ben genderfluid'im. genelde kadın tarafım baskın geliyor. cinsiyetimize karar veren kromozomlar (x ve y) ile hislerimizi oluşturan hormonlar (testosteron ve östrojen) aynı pakete dahil değil. cinsiyetiniz erkek (xy) olabilir ancak kendinizi kadın gibi (östrojen) hissedebilirsiniz.

  Akışkanlarda ise sabit bir kimlik yok. Adı üzerinde ‘akışına’ bırakıyorlar.

  Akışkan cinsiyet, sadece bir cinsiyet kimliği değil, bir kavram olarak da ifade edilebilir. Cinsiyetler arasındaki kesin yargıları ve heteronormativiteyi ortadan kaldırıp, bu ikileme mecbur etmiyor. Panseksüellik gibi bir cinsel yönelim değil bu. Kime ilgi duyduğunuzdan çok kim olduğunuzla ilgili.

  Bununla beraber, ‘cinsel kimlik farkındalığı’ bazı bireylerde ileri yaşlara kadar ortaya çıkmamış olabiliyor. Başka bir deyişle, bazı bireyler deneyip keyif alana kadar cinselliğin belli yönlerini fark edemiyorlar, yetişkinlik dönemine kadar daha önce var olmayan histerik yanları olduğunu keşfedemiyorlar.

  Zamanla kendini cinsel akışkan olarak tanımlayan daha çok insan olacak.

  Cinsiyet akışkanlığı bu kadarla sınırlı değil. İnsanlar kendilerini tanıdıkça yeni kavramlar da ortaya çıkacak ve ikili cinsiyet kavramına dayanan ötekileştirmeler yerini farklılıkları anlamaya ve hoşgörüye bırakacak.

  Ruhun cinsiyeti yoktur ve cinsiyeti olmayan bir beden ruhuyla en yüksek uyum içerisindedir.