Transamerica

  • Var mı aranızda izleyenler?

    Bir kadının geçmişi ile yüzleşmesi. Kendini olduğu gibi kabul etmesi, anne oğul arasındaki ilişki, Ailesinin kabullenişi... Güzel bir yolculuk üzerinden bizlere aktarılıyor.


    Güzel bir film. İzlemenizi tavsiye ederim.

    Winter is Coming:!:

  • This threads contains 3 more posts that have been hidden for guests, please register yourself or log-in to continue reading.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!