Kendini savunmak için bir silahın var mı?

  • Kullandıysanız hiç kullandınız mı? Eğer sahip değilseniz, sahip olmanıza ne engel oluyor? Hiç sahip olmanın faydalı olacağı bir durum yaşadınız mı?

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!