Mabel Matiz: LGBTİ+’ların hedef gösterilmesini kabul etmiyorum

 • Mabel Matiz'den çağrı: Kadınların, trans bireylerin, LGBTİ+’ların hedef gösterilmesini kabul etmiyorum.


  Mabel Matiz'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:


  Artık değişim istiyorum.


  Yaşam hakkının ciddi ve tutarlı yasalarla korunduğu, şiddet dilinin aynı ciddi yasalar tarafından ağır/gerçekçi /caydırıcı cezalarla istisnasız olarak yaptırıma tabi tutulduğu, insanların cinsiyet/cinsel yönelim/inanç/ırk/dil gibi kimlikler üzerinden ayrıştırmayan, dışlamayan, birbirine düşman etmeyen, insanlarını eşit ve adil şekilde koruyan, kucaklayan, seven, önemseyen ve bunu uygulamalarıyla hissettiren bir ülke istiyorum.


  Bunun için gerçekçi ve akilane inisiyatifler alacak samimi, uygar yöneticiler istiyorum.


  Göstermelik ve geçici açıklamalarla idare eden, insan hayatını hashtag’lere ve birbirinden kuru tweet’lere hizalayan, değişim için hiçbir şekilde inisiyatif almayan, harekete geçmeyen ve dahası bütün harekete geçme olasılıklarının da yolunu tıkayan yerleşik bakıştan ve onun yarattığı yönetim dilinden yoruldum.


  Artık değişim istiyorum.


  Faillerin yerine mağdurların hedef gösterilmesini kabul etmiyorum.


  Failler yerine mağdurların hedef gösterilmesini kabul etmiyorum. Şiddete çanak tutulmasını kabul etmiyorum. Kadınların hedef gösterilmesini kabul etmiyorum. Trans bireylerin, LGBTİ+’ların hedef gösterilmesini kabul etmiyorum.


  Herkes için tam, eşit yaşama hakkı istiyorum. Eşitlik ve adalet için hak taleplerinin duyulmasını istiyorum.


  Hemen, şimdi değişim istiyorum.


  Onurlu mücadelelerinde bütün kadınların, trans bireylerin ve LGBTİ+’ların yanında olduğumu bir kez daha buradan paylaşmak istiyorum.


  Artık değişim istiyorum.


  Türkiye LGBTİ Birliği - Gönderiler | Facebook

 • The King of Sodom

  Changed the title of the thread from “Mabel Matiz: Kadınların, trans bireylerin, LGBTİ+’ların hedef gösterilmesini kabul etmiyorum” to “Mabel Matiz: LGBTİ+’ların hedef gösterilmesini kabul etmiyorum”.
 • Düzeltilmesi, farkında olunması, hakkında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerekenler:

  Bifobi:

  Bifobi, birey olarak biseksüelliğe ve biseksüel insanlara karşı nefrettir. Biseksüelliğin bir cinsel yönelim olduğunu reddetme veya biseksüel olan insanlar hakkında olumsuz basmakalıplar (örneğin herkes ile yatan veya namussuz oldukları görüşü) olarak şekil alabilir. Diğer bifobi türleri biseksüel silme içerir. Herhangi bir cinsel yönelimin özellikli insanları bifobi yaşayabilir veya bifobisini kalıcılaştırabilir.

  Biseksüel silme:

  Biseksüel silme veya biseksüel görünmezlik, tarihte, akademik çevrede, haber medyasında ve diğer ana kaynaklarda biseksüelliğin kanıtlarını görmezden gelme, ortadan kaldırma, değiştirme veya yeniden açıklama eğilimidir. En uç boyutta biseksüel silme, biseksüelliğin kendisinin var olmadığı düşüncesini içerebilir.

  Erkek merkezcilik:

  Erkek merkezcilik, bilinçli olsun ya da olmasın, erkeksi bir bakış açısını kişinin dünya görüşünün, kültürünün ve tarihinin merkezine yerleştirme, böylece kültürel olarak kadınlığı aykırılaştırma uygulamasıdır.

  Heteronormativite:

  Cinsiyet ikililiği (aynı zamanda cinsiyet ikiciliği, ikicilik veya belirsiz olarak cinsiyetçilik olarak da bilinir), toplumsal cinsiyetin, ister toplumsal düzen ister kültürel inançla olsun, iki farklı, karşıt erkeksi ve kadınsı biçimde sınıflandırılmasıdır.

  Heteroseksizm:

  Heteroseksizm, karşı cins cinselliği ve ilişkileri lehine tutum, ön yargı ve ayrımcılık düzenidir. Diğer insanların heteroseksüel olduğu veya karşı cinse çekim ve karşı cinsle ilişkilerin tek düzgü olduğu ve dolayısıyla üstün olduğu varsayımını içerebilir.

  Homofobi:

  Homofobi, homoseksüelliğe veya lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBT) olarak tanımlanan ya da algılanan kişilere yönelik bir dizi olumsuz tutum ve duyguyu kapsar. Aşağılama, ön yargı, tiksinme, nefret veya karşıt duygu olarak tanımlanmıştır, mantıksız korku ve bilgisizlikten kaynaklanabilir ve genellikle dinsel inançlarla ilgilidir.

  Lezfobi:

  Lezfobi, birey olarak, çift olarak veya toplumsal bir grup olarak lezbiyenlere karşı çeşitli olumsuzluk biçimlerini içerir. Cinsiyet, cinsel yönelim, kimlik ve cinsiyet ifadesi ulamlarına dayanan bu olumsuzluk ön yargı, ayrımcılık, nefret ve istismarı kapsar; küçümsemekten düşmanlığa kadar değişen tutum ve duygularla. Lezfobi, homofobi ile kesişen mizojinizmdir ve bunun tersi de vardır.

  Mizojinizm:

  Mizojinizm, kadınlara veya kızlara yönelik nefret, aşağılama veya ön yargıdır. Kadınlar için aşağı bir statüyü reddedenleri cezalandırarak ve onu kabul edenleri ödüllendirerek cinsiyetçiliği güçlendirir. Kadın düşmanlığı, toplumsal dışlanma, cinsiyet ayrımcılığı, düşmanlık, erkek merkezcilik, ataerkillik, erkek ayrıcalıkları, kadınları küçümseme, kadınları haklarından yoksun bırakma, kadına yönelik şiddet ve cinsel nesneleştirme gibi çeşitli şekillerde kendini gösterir.

  Transfobi:

  Transfobi, trans bireylere veya genel olarak translığa yönelik bir dizi olumsuz tutum, duygu veya eylemi kapsayan bir düşünce ve fenomen koleksiyonudur. Transfobi, toplumsal cinsiyet beklentilerine uymayan kişilere karşı hissedilen veya ifade edilen korku, tiksinti, nefret, şiddet, öfke veya rahatsızlığı içerebilir. Genellikle homofobik görüşlerle birlikte ifade edilir ve bu nedenle genellikle homofobinin bir yönü olarak kabul edilir. Transfobi, ırkçılık ve cinsiyetçiliğe benzer bir tür ön yargı ve ayrımcılıktır ve beyaz olmayan transseksüel insanlar genellikle aynı anda her üç ayrımcılık biçimine de maruz kalırlar.


  Kaynaklar:

  Androcentrism

  Biphobia

  Bisexual Erasure

  Heteronormativity

  Heterosexism

  Homophobia

  Lesbophobia

  Misogyny

  Transphobia

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!