Reklamlarda LGBTİ

Bu çalışmanın amacı, LGBTİ+ hareketinin ve farkındalığının reklam metinlerinde nasıl yer aldığı ile ilgilidir.

Tüketim kültürünün önemli unsurlarından biri olan reklamlar toplumsal cinsiyet kalıplarını çoğu zaman yeniden üretirken kimi zaman ise değişime uğratarak kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, son yıllarda ivme kazanarak görünürlüğü artan LGBTİ+ hareketinin ve farkındalığının reklam metinlerinde nasıl yer aldığını ve toplumsal cinsiyet söylemlerinin kadın/erkek dikotomisinin ötesine geçerek nasıl dönüştüğünü incelemektir. Çalışmada özellikle geleneksel toplumsal cinsiyet kavrayışını kesintiye uğratan LGBTİ+ bireylerin yer aldığı reklam örnekleri göstergebilim yöntemi kullanılarak incelenmiştir. İncelenen reklamların egemen toplumsal cinsiyet kalıplarının dışında kalan bu bireyleri olumladıkları görülürken; reklam metinlerinde ortak olarak bulunan cinsel özgürlük mitinin ancak tüketim yoluyla gerçekleşebileceği mesajının incelenen tüm reklamlarda bir ön koşul olarak sunulduğu saptanmıştır.


Reklamlarda Lgbti+ Bireylerin Toplumsal Cinsiyet Ve Tüketim Kültürü Çerçevesinde Sunumu


Pelin ÜGÜMÜ

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Antalya


Gülten ADALI AYDIN

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Antalya


Şükrü AYDIN

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Antalya


Global Media Journal TR Edition

7(14) Bahar/Spring 201