LGBTİ Hakları Haritası 1.0.0

Her yıl, Devlet Destekli Homofobi raporuyla birlikte, ILGA aynı zamanda dünyadaki cinsel yönelim yasalarının haritalarını yayınlar.

LGBTİ insan hakları savunucuları için faydalı bir araç olan bu görüntüler, ikna edici yasaların keyfi olduğunu ortaya koyuyor ve dünyadaki çoğu yerde pozitif yasanın olmadığını gösteriyor.


Bu haritada sunulan veriler, Lucas Ramón Mendos tarafından yayınlanan bir ILGA raporu olan Devlet Destekli Homofobiye dayanmaktadır. Bu harita, ILGA uygun şekilde kredilendirildiği ve içerik değiştirilmediği sürece izinsiz olarak çoğaltılabilir ve basılabilir.