FTK Imager

FTK Imager, AccessData tarafından dağıtılan ticari bir adli görüntüleme ve kısmi veri kurtarma programıdır.

İmaj almak bir bilgisayarın ya da depolama aygıtlarının o andaki tüm sürücülerinin bir program aracılığı ile yedekleme (arşivleme) işlemine verilen isimdir.


Adli bilişim incelemelerinin en önemli adımlardan birisi de incelenecek disklerin sorguya mahal vermeyecek şekilde, disk üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan imajlarını almaktır. İşte FTK Imager bu gereksinimleri karşılayan ve dijital delil dosyaları üzerinde ön inceleme yapıp bu dosyaların forensically sound imajını almaya imkan tanıyan, AccessData firması tarafından geliştirilip ücretsiz şekilde kullanıma sunulan bir yazılımdır. Bu yazılım ile lokal sabit sürücülerin, USB hafıza kartlarının, Zip sürücülerin, CD ve DVD'lerin, dizinleri yada tek bir dosyanın imajını alabilir. Aynı zamanda FTK Imager bu ortamlardaki dijital delillerin imajını almadan önizlenmesine de imkan tanır.


FTK Imager analiz edilecek dosyaların Message Digest 5 (MD5) ve Secure Hash Algorithm (SHA-1) hashleri oluşturma yeteneğine de sahiptir. Bununla birlikte normal dosyalar ve disk imajları için hash raporları çıkartabilir ve daha sonrasında bu hash değerleri bütünlük doğrulamasında kullanılabilir


FTK Imager , silinmiş ve Geri Dönüşüm Kutusu'na taşınmış ancak başka bir dosya tarafından henüz üzerine yazılmamış dosyaları da kurtarabilir.FTK Imager ile sabit disk imajı alma