MediaWiki

Wikipedia gibi bir site kurmak ister misiniz?, MediaWiki, Wikipedia'da kullanılan PHP ile yazılmış ücretsiz bir scriptir.

İlk başta MediaWiki, özgür bir ansiklopedi olan Vikipedi için geliştirilmişti, ancak daha sonra, en yaygın kullanılan wiki yazılımı oldu. Bugün, Wikimedia Vakfı'ın tüm projelerinde, Wikia'da barındırılan tüm sitelerde, ve pek çok diğer büyük wikide kullanılmaktadır.


Ayrıca, şirketler tarafından kurumsal bilgi yönetimi veya içerik yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır. En büyük örneği, halka açık geniş çaplı sitelerini bu sistemle (değişiklikler halka kapalı olarak) yöneten Novell'dir.


Demo: https://tr.wikipedia.org/wiki/Anasayfa