Aşkın L Hali

  • 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Kaos GL’nin düzenlemiş olduğu “Kadın Kadına Öykü Yarışması”nda kazanılan öykülerden oluşan bir öykü seçkisidir Aşkın L Hali. Ancak benzer bir çalışma, ilerisi yıllarda tekrarlanmadı. Kitap bütünlüğüne kavuşamamış öyküler sadece elektronik olarak yayımlanmakta. Her yıl düzenli olarak öykü yarışması devam etmekte.


    Türk edebiyatında ayrı bir içerik olarak belirtilen “Lgbti+ Edebiyatı”na bakıldığında konu ve içerik benzerliğinden öte geçemeyen yapıtlarla doluydu. Doluydu diyorum çünkü son 10 yılda bu kemikleşmiş algıdan uzak, bayağılığa düşmeden edebi yapıtlar yayın dünyasında yer almaya başladı. İlgi arttı. Bu noktada yapılan Kadın Kadına Öykü Yarışması ve öykülerin basılı olarak okura sunulması değerli kılıyor. Devamı gelmemesi konusunda çeşitli mazeretler öne atılsa da, hiçbir neticenin engel olmaması gerektiğini ısrarla altını kalın çiziyorum. Sürekliliğin olması, edebi bir estetiğin ortaya çıkışını sağlarken, okurun ilgi odağında daha çok topluluklara ulaşma imkânı sayesinde Lgbti+’lerin sesini duyulurdu. Basının ve sosyal medyanın yansıttığı ve görünür kıldıkları çemberin içinde olmadığımızı, sanatın her alanında üretken olunabileceğini gösterebilmek adına bu tür çalışmalar çok önemlidir. Eril bir sistemin yer almadığı tek yarışmadır Kadın Kadına Öykü Yarışması.


    Eşcinselliğin kamusal olarak görünürlüğünü artıran, ayrımcılığa karşı ve homofobiyi yıkan cinsiyetçi unsurlardan uzak olan Aşkın L Hali, bir ilk olmanın ötesinde edebi bir kaygı taşımıyor. Bunu öncelikle söylemeliyim. Öyküler, edebi kaygıdan uzak. Ancak “biz varız, hep var olacağız” demenin en güzel yolunu gösterdikleri için yapıt bu kadar öncü. Diğer ölçütler çerçevesinde değerlendirilecek olduğunda birçok söylenebilecek şey var. Dediğim gibi edebi bir değer taşımıyor. Edebi bir açıdan incelemek çok yersiz kalacaktır. İncelenebilir ancak eleştirel olarak epey olumsuz yanı görünecektir. O yüzden biz bu çalışmanın daha çok toplum ve edebiyat çizgilerinde daha çok öncülüğü üzerinde duracağız. İkinci baskı için yazılmış önsözde denildiği gibi, “Evet, biz yasak, ayıp ve günah denilenin içinden geçip geldik. Evet, biz kadınları seven kadınlarız. Tüm denilenlere ve yanlış bilinenlere inat, işte o aşklarımızın ikinci baskısı ile yine karşınızdayız! Biz varız! Aşkın L Hali var!”


    Kadınların kadınlara olan aşklarını anlatan öykülerin toplamından oluşan Aşkın L Hali’ni okuduğunuzda yaşam döngüsünün çok da diğerlerinden farklı olmadığını hissedeceksiniz. Kimi öyküleri sevecek, kimi öykülerde sıkılacak, kimi öykülerde ise kendinize ait sözcüklerinizi görüp sevineceksiniz. Yaşanılan her aşkın hikâyesi biriciktir. Elinizdeki öyküler de yaşanmışlığından dolayı biriciktir. Görünürlüğümüzü güçlendirmek için, kapalı mekanlara saklanmamak için, biri görmesin biri duymasın diye kendimizi bastırmamak için daha çok yazmaya, yazdıkça çoğalmaya ve var olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz varız. Aşkın da “L” hali var! Hep olacak.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!