LGBTİ Terimleri Sözlüğü

  • Official Post

  Aseksüel : Seksüel atraksyonu olmayan

  Aromantik : Romantik atraksyonu olmayan.

  Panseksüel : Tüm cinsiyetlere ilgi duyan.

  Agender/Genderless : Cinsiyetsiz, bir cinsiyet kalıbına girmek istemeyen.

  Teşekkür ederiz <3 Aseksüel, Aromantik, Panseksüel ve Agender terimleri sözlüğe eklendi.

 • Heteroseksüel : Duygusal ve cinsel açıdan sadece karşı cinse ilgi duyan kadın veya erkeğe denir. Toplumsal bir ''norm'' olduğu için kendilerini bu şekilde tanımlama ihtiyacı duymazlar.


  Cinsiyetçilik (seksizm : Herhangi bir cinsel yönelim ya da biyolojik cinsiyetin, diğerlerinden üstün olduğunu savunmaya denir.


  Eşcinsel: Duygusal ve cinsel olarak birbirine ilgi duyan hem cinslere verilen genel addır. Uzun yıllar boyunca cinsel ve davranışsal bir bozukluk olarak tariflenen eşcinsellik, 1970'li yıllarda Dünya Sağlık Örgütü'nün bir yayını ile hastalık literatüründen resmi olarak çıkarıldı ve bir cinsel yönelim kabul edildi.


  Trans : İki şey arasında gidip gelme durumu


  Transvestizim (Crossdressing) : Bir toplumsal cinsiyet kimliğine göre davranma / giyinme istediği ile açıklanan cinsiyet kimliğidir. Geçici olarak bu tarz istekler duyabilen transvestitsler , herhangi bir cerrahi müdahale beklentisi içinde olmadan sadece o şekilde giyinerek kendilerini ifade edebilirler. Ülkemizde transvestizm, travestilikle ve Transseksüel ile karıştırılıyor.


  Travesti : Giyim ve davranış açısından karşı cinsin özelliklerine yakınlık duyan kadın ve erkekler şeklinde açıklanabilir. Biyolojik cinsiyet değişikliği söz konusu değildir.

  Transseksüel : Transseksüel bireyler kendilerini tamamen karşı cinse ait hissederler. Yani transseksüelizmin kaynağı psikolojik taleplerdir. Ayrıca transseksüelizmin cinsel yönelimle bir ilgisi yoktur. Yanlış bedende dünyaya geldiğine inanan bir erkek transseksüeli kadın olduktan sonra da kadınlardan hoşlanan lezbiyen bir transseksüel olarak hayatına devam edebilir. Transseksüeller cinsiyet değiştirdiğinden artık travesti olmazlar, olamazlar zira kendi cinslerine uygun giyinmektedirler.

  Transgender : Herhangi bir cerrahi işlemle ya da böyle bir işlem olmaksızın cinsiyetinin karşıtını yaşayan bireyleri tanımlayan genellemedir.

  Grayseksüel : ''ara'' bir cinsel yönelim olarak açıklanabilir. Hem duygusal hem de cinsel istekleri aseksüellik ve ortalama yönelimler arasında seyreden grayseksüeller, hem eşcinsel hem de heteroseksüel olabilirler.

  Queer : Cinsiyet kimliğinin ve cinsel yönelimlerin sabit olmadığını, heteroseksüel veya homoseksüelleri, tüm insanları belirli kimlik tanımları üzerinden genellemenin doğru olmayacağını ifade eden tanımdır.


  Onur yürüyüşü : Her yıl Haziran ayının sonlarında Dünya genelinde kutlanan ve Stonewall ayaklanmasının yıl dönümünde gerçekleştirilen, LGBTİ bireyler ve LGBTİ bireylere destek veren kişilerin katılımıyla gerçekleşen bir dizi etkinlikler ve törenler bütünüdür

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!