LGBTİ Terimleri Sözlüğü

Terim Anlamı
Agender: Cinsiyetsiz, bir cinsiyet kalıbına girmek istemeyen.
Aromantik: Romantik atraksiyonu olmayan.
Aseksüel: Seksüel atraksiyonu olmayan.
Biseksüellik: Biseksüellik, hem erkek hem kadınlara yönelik romantik çekim, cinsel çekim veya cinsel davranış, ya da herhangi bir cins veya cinsiyet kimliğinden kişilere duyulan romantik veya cinsel çekim; bu ikinci görüş, bazen panseksüellik olarak da adlandırılır.
Cinsel Yönelim: Cinsel yönelim kişilerin karşı cins veya cinsiyete, hem cins veya cinsiyete, her iki cinse veya birden fazla cinsiyete karşı romantik veya cinsel çekim (veya her ikisini de) hissetmeye yönlendiren kalıcı kişisel bir nitelik.
Cinsiyetçilik: Herhangi bir cinsel yönelim ya da biyolojik cinsiyetin, diğerlerinden üstün olduğunu savunmaya denir.
Eşcinsel: Duygusal ve cinsel olarak birbirine ilgi duyan hem cinslere verilen genel addır. Uzun yıllar boyunca cinsel ve davranışsal bir bozukluk olarak tariflenen eşcinsellik, 1970'li yıllarda Dünya Sağlık Örgütü'nün bir yayını ile hastalık literatüründen resmi olarak çıkarıldı ve bir cinsel yönelim kabul edildi.
Gey: Genellikle erkek eşcinselleri belirtmek üzere kullanılan terim, aynı zamanda eşcinsel kadınları tanımlamak için de kullanılmaktadır.
Heteroseksüel: Duygusal ve cinsel açıdan sadece karşı cinse ilgi duyan kadın veya erkeğe denir. Toplumsal bir ''norm'' olduğu için kendilerini bu şekilde tanımlama ihtiyacı duymazlar.
Homofobi: Homofobi, eşcinsellere ya da eşcinselliğe karşı duyulan nefret, korku, hoşnutsuzluk ya da ayrımcılıktır. Geniş manası ile diğer cinsel yönelimlere sahip olan LGBTİ kişileri de içerir.
İnterseksüellik: İnterseksüellik, hem erkeksi hem de kadınsı cinsiyet özelliklerine sahip olan insanların durumunu belirtir. İnterseksüel olmak için çift cinsiyetli olmak gerekmez. Birey içinde hem erkek hem kadın özellikleri taşıyabilir ve her iki cinse de duygusal ve/veya cinsel bir çekim hissedebilir.
Lezbiyen: Lezbiyen, başka bir kadına fiziksel ve/veya duygusal çekim hisseden kadın.
Panseksüel: Tüm cinsiyetlere ilgi duyan.
Transseksüel: Transseksüel bireyler kendilerini tamamen karşı cinse ait hissederler. Yani transseksüelizmin kaynağı psikolojik taleplerdir. Ayrıca transseksüelizmin cinsel yönelimle bir ilgisi yoktur. Yanlış bedende dünyaya geldiğine inanan bir erkek transseksüeli kadın olduktan sonra da kadınlardan hoşlanan lezbiyen bir transseksüel olarak hayatına devam edebilir. Transseksüeller cinsiyet değiştirdiğinden artık travesti olmazlar, olamazlar zira kendi cinslerine uygun giyinmektedirler.
Transgender: Herhangi bir cerrahi işlemle ya da böyle bir işlem olmaksızın cinsiyetinin karşıtını yaşayan bireyleri tanımlayan genellemedir.
Trans Erkek: Trans erkek, Transeksüellik ve Transeksüel erkekler için kullanılan terim. Kadın olarak doğmuş ancak kendini erkek olarak tanımlayan kişilere verilen isimdir.
Trans Kadın: Trans kadın, Transeksüellik ve Transeksüel kadınlar için kullanılan terim. Erkek olarak doğmuş ancak kendini kadın olarak tanımlayan kişilere verilen isimdir.
Tansfobi: Transfobi, travesti veya transeksüellerden korkma veya nefret etme.
Travesti: Giyim ve davranış açısından karşı cinsin özelliklerine yakınlık duyan kadın ve erkekler şeklinde açıklanabilir. Biyolojik cinsiyet değişikliği söz konusu değildir.
Queer: Cinsiyet kimliğinin ve cinsel yönelimlerin sabit olmadığını, heteroseksüel veya homoseksüelleri, tüm insanları belirli kimlik tanımları üzerinden genellemenin doğru olmayacağını ifade eden tanımdır.


Not: Sözlük üye önerileri doğrultusunda hazırlanmaktadır. Eklenmesini istediğiniz terimleri, ifade eksikliği veya hatalı olduğunu düşündüğünüz maddeleri bu konu altına yazabilirsiniz.