Tarihten Gizlenenler, Gey ve Lezbiyen Tarihine Yeni Bir Bakış

 • Kitap: Tarihten Gizlenenler Gey ve Lezbiyen Tarihine Yeni Bir Bakış

  Yazar : Martha J. Vicinus, Martin Bauml Duberman, George C

  Yayınevi : Phoenix Yayınevi

  Basım Tarihi : Kasım 2001

  Sayfa sayısı : 603 s .

  Orijinal dili : İbranice , İngilizce

  Boyut : 15 x 24 cm


  Hakkında :


  Anlamayı reddetmek hoşgörüsüzlüktür.

  İçine girdiğimiz yeni çağ, anlamayı reddetmenin hangi ideolojik, dinsel, kültürel, etnik, cinsel etiket altında olursa olsun reddedildiği, bu tutumu sergileyenlerin tarih ve uygarlık dışına itildikleri bir çağ olacaktır.


  Anlamanın anahtar kavramı ise çeşitlilik. Küreselleşmenin, iktisadi alandaki yönelimlerinden ve tezahürlerinden kalkarak, dünyanın tektipleşmeye başladığını ileri sürmek yanıltma amacı taşımıyorsa vahim bir yanılsama. Dünya tarihinin hiçbir döneminde çeşitliliğin değişik düzlemdeki tezahürlerinin birbirlerini anlama araçlarından mahrum oldukları bahanesine sığınmaları artık hiçbir biçimde ve hiçbir koşulda mümkün değil.


  Hoşgörüsüzlük artık beni belki de her şeyden önce ve her şeydan çok anlamayı reddetmektir...


  Tarihten Gizlenenler: Gey ve Lezbiyen Tarihine Yeni Bir Bakış'ı çeşitliliğin cinsel varoluş düzleminde farklı tezahürlerini yeni ve zenginleştirici bir bakış açısıyla anlamanın yolunu açıyor. Cinsel varoluş tarzı ve yönelimi ne olursa olsun kendini içine girdiğimiz çağa ait hisseden veya hissetmek isteyen her okur için...

  - Melih Yürüşen-

 • The King of Sodom

  Changed the title of the thread from “Tarihten Gizlenenler Gey ve Lezbiyen Tarihine Yeni Bir Bakış” to “Tarihten Gizlenenler, Gey ve Lezbiyen Tarihine Yeni Bir Bakış”.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!