Türkiye'de Homofobi & Transfobinin Nedenleri & Sonuçları?

 • En büyük etkenin din yani islam olduğunu düşünüyorum

  İslami medya sitelerinde eşcinsellere nefret kusuluyor, sosyal medya'da islamcılar hakaretler ediyor

  haklarımız gasp ediliyor, verilmiyor. bu da psikolojik sorunlara, şiddete ve intiharlara yol açıyor

  geçtiğimiz yıl bir arkadaşım aile baskısından intihar etti, ailesi muhafazakardı

  • Official Post

  Homofobinin asıl sebebini teoloji kaynaklı aramak çok doğru değil. Elbette dinler de bu durumu körüklüyor fakat olay tamamen primat kökenli hayvanların içgüdüsel sosyal davranışları ile alakalı.


  Biz insanlar doğası gereği sosyal canlılarız. Yani yaşamımızı sürdürebilmek için diğer türdeşlerimize ihtiyacımız var. Bu binlerce yıl öncede böyleydi halâ da böyle. Şuan sürü halindeki yaşamımız için düzeni oluşturmada (köyler, kasabalar, metropoller) günümüzde her ne kadar kanunlar ve kanun uygulayıcılar eliyle devletler (bir üst benlik) şekil veriyor olsa da hala evrimsel ve içgüdüsel olarak ilkel canlılarız. Dolayısı ile biz kendimize benzemeyen ve farklı davranan insanlar görünce tedirgin oluruz. Çünkü ilkel olarak sürünün tehlikede olduğunu düşünürüz. Bu hep böyle olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır.


  Sadece homofobi için değil şuan dünyada onlarca devlet aşırı milletçi politikalar üretiyor ve büyük destekçileri var. Dünyada milyonlarca insan bizim "ırkçı" dediğimiz değerlere inanıyor ve bunları savunuyor. Milyarlarca insan maddi kazancına göre toplumsal olarak kendi dilimindeki insanlarla ahbaplık ediyor. Altında kalanlara acıyor yardım ediyor ama sosyal çevresinde tutmuyor. Üstünde olanlar da keza aynısını yapıyor. Bu klasik anlamda kendimize benzemeyeni dışlayan bir içgüdüye sahip olduğumuzun kanıtıdır.


  Eğer sorun sadece din kaynaklı olsaydı benim anladığım kadarı ile hiçbir dinde (musevilik hariç, ama tam olarak ta değil) ırkçılığı öven bir tutum sergilenmez. Ama dünyada eşcinselden çok daha fazla ırkçı vardır belkide.


  Ancak şu söylenebilir. Bugün kimse basılı yayımda veya sosyal medyada aşırı ırkçı söylemlerde kolay kolay bulunamaz toplum bir anda büyük tepki gösterir (mi acaba?) Ancak homofobi içeren açıklamalar daha az tepki çeker ve belirli bir azınlık tarafından eleştirilir. Evet bu söylem doğrudur.


  Ancak şunu da unutmamak gerekir. Dünyada çok yakın bir tarihe kadar YASAL olarak köle alınıp satılabiliniyordu. ABD'de siyahlar ile beyazların evlenmesi yasaktı. Aynı okullarda okumaları yasaktı. Bugün bu anlayış değişti. Ve bunun dini hiçbir alt yapısı olmadığı gibi; tamamen toplumsal yapının evrimi ile alakası vardır.


  Emin olun ki yaşadığımız dönemden 200 yıl sonra dünyaya gelenler bizim dönemimizi okudukları zaman ne kadar da gerici ve kötü bir sosyal anlayışa sahiplermiş diyeceklerdir. Bunu eski yeşilçam filmlerini izleyerek siz de yapabilirsiniz. (basit olarak). Veya kitap okuyun eski dönemleri yansıtan (ama biz okumayı sevmeyiz)

  Ara not: Yeşilçam dedim özellikle yaşadığımız kültürü karşılaştırın diye)


  Ama şu bir gerçek ki toplumsal evrim hergün gerçekleşiyor.


  Belki binlerce yıl sonra bugünün despot devletleri yıkılacak ve birbirine karşı üstünlük yarışında giren uluslar tek bir evrensel değer etrafında toplanacak. Belki Tam tersi olacak ve Devletler otoritesini tek bir evrensel değer altında paylaşımlı kullanacak. Ya da bunların hiçbiri ol(a)mayacak ve medeni yaşamımız orada burada kümelenmiş koloniler ile sınırlı kalacak. Ya da dünyamız yok olacak ve bizlerden geriye hiçbir şey kalmayacak. Yaşadığımıza dair tek bir kanıt bile olmaksızın...


  edit: imlâ

 • Homofobinin nedenleri toplumsal, dini, ideolojik ya da psikolojik olabilir.

  Türkiye'de homofobinin ağırlıklı nedeninin dinden kaynaklandığını sanıyorum.

  LGBTİ+ bireyler açısından depresyon, devlete ve topluma yönelik nefret ve intihar gibi sonuçlar doğurabiliyor.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!