Homofobi Kabusu İle Mücadele

 • Çoğumuz(en başta ön yargıdan meydana gelen) homofobi diye adlandırılan nefret dolu bir dünya'da doğduk.Bu durum üzerimize bir kabus gibi çöküyor.Bazı insanların hayatlarını tamamen yaşanmaz hale getirirken , diğerler insanlarda ise yaşam kalitesini düşürebiliyor ve kimse bu homofobi kabusundan kaçamıyor.Bizler suçlu değiliz.Bu ön yargıdan meydana gelen homofobinin oluşmasına sebep olmadığımız gibi , bu kabusun üzerimize çökmesini de istemedik.Bir başka bakış açısıyla biz suçluyuz,örgütlenip bu homofobi kabusununun tahrip etici saldırılarından kendimizi koruyacak bir ortam yaratamadık.Bu kabusu yok edecek çalışmalar yaptığımızda hepimiz huzura ereceğiz.

 • homoseksüellere karşı önyargılarını din kisveleriyle tecritleştiren kişi, kurumlar ve bunu meşrulaştırmalar varken ve yaygınken denge sağlanamaz. yaygın olan normal mi? bence hiç değil.


  aşağıya yüzeysel anlamdaki görünürlülük kapsamındaki lgbt bireylere karşı ötekileştirme yapan din kisvesindeki takiyye insanların kutsal kitaplarındaki oksimoron kıssalara ithafen bir anekdot paylaşıyorum. bu yazı bana aittir. yaşı olgun ve cinsiyet kimliği ile cinsel yönelimi kavramış insanlar anlayabilir. saygılar. çünkü din ahlâk ahkamının homoseküsel ve transgenderler üzerinde genetiksel anlamda hünsa adı ile yapılan ve varlık meyvesini yok etmeye yönlendiren bir ahlak kavramı karmaşası mevcut.


  kutsal kitap "dogma"larındaki ilk arketip insan fıtratı yaratılışı cinsiyet kimliğinde havva anasını, meryem babasını yalanladı çelişmedi de, neyin ardıllık, aitlik varlığının mayasına lut kavminin ne olduğunun anormalliğini ahlak kavramı düsturuna ötekileştirilebilir? bildiğin kutsal kısasların birbirine oksimoronu bunlar. saçmalık! Siz bu dogmalar arasında neyin yaratılış isnatında farklı elementten olan cinsiyet kimliği normali olabiliyorsunuz? allah/elohim artık kimse bence ne yarattığını bilmiyor ya da neyden yarattığından ne çıkacağını, ya da öyle mi böyle mi deneme yanılma çeşitliliğine laboratuvar algoritması çalışıyor?. oksimorondur, güç ve mücbir yaklaşımında saygı bekleyen samet sıfatlı yaratıcının kontrolsüz gücünün güçsüzlüğünü intibalar. saçmalık! havva anasını, meryem babasını yalanlarken bunu da kadın cinsiyeti üzerinden yaparken, kadın bile cinsiyet kimliği haricinde "geçit"miş gibi kullanılan mal beyanatlı bu karyotipliğini başkaları aracılığıyla alınan "irade" sorgulanmazken havvayı teyit eder gibi kitap misyonerliği çok saçma kendiyle çeliştiren bir yaklaşım.

  kuranı kerim'in nisa suresi 1, araf suresi 189 ve zumer suresi 6 ayetleri tevrattaki 2/22 bab'da ademin eşi yaratılıştaki tek tohumdan filizlenen dal ya da kaburga kemiği vakasından NEDEN çelişemiyor, neden ÇELİŞEMEZ!!!??, neden kadın cinsiyet kimliğini rahmi harici kurumsaldan ötekileştirici bir 2. elementten yaratıldığını ispatlayamaz! ve agnostisizm sırıtır?! cevabı vereyim mi?? çünkü o da bilmiyor...!!!? yeni din getirdim diyen ya da ilkten beri var olan diye tahakküm eden zaarın kopyala/yapıştırı.

  homoseksüellik sadece cinsiyet kimliği kapsamında cinsiyet yoksa cinsellik yoktur dahilinde fizyolojik rehabilite içeren bir cinsel yönelimdir, 2. ya da 3. bir cinsiyet değildir. tek cins vardır. gen/etik kapsamındaki doğumda varyant olarak atfedilen transgenderler bile 2. bir cins değildir.

  homoseksüel yönelim homoseksüellere aittir, bunu bir ideoloji olarak kaburga kemiğinden havva gibi ütopya misyonerliğine kullanmak? ya da doğru yol kesin budura! varlığı hadım etmek? ya da teşvik etmek? normal değil bu, bunu bir homoseksüel olarak söylüyorum. cinsiyet kimliği karyotipindeki cinsel yönelim; heteroseksüel, transgender, homoseksüel ile her iklime yeşillenen biseksüeli ayırmak ve bilmek lazım. herkes doğru!

  bu tevhit adı altındaki kutsal kitaplarda rahmi harici kadının cinsiyet kimliği törpülenir, hatta yok sayılır.
  şeriat düzeni kurumsalında tevratta sadece adı vardır, kuranı kerimde de rahmi!

  semitik lisanda eril ve dişil diyalektik vardır. topluma seslenirken eril lisanla diyalog kurulur. bunu kadın lisanı ile yapabilir misiniz?

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!