Posts by xaqqiah

  homoseksüellere karşı önyargılarını din kisveleriyle tecritleştiren kişi, kurumlar ve bunu meşrulaştırmalar varken ve yaygınken denge sağlanamaz. yaygın olan normal mi? bence hiç değil.


  aşağıya yüzeysel anlamdaki görünürlülük kapsamındaki lgbt bireylere karşı ötekileştirme yapan din kisvesindeki takiyye insanların kutsal kitaplarındaki oksimoron kıssalara ithafen bir anekdot paylaşıyorum. bu yazı bana aittir. yaşı olgun ve cinsiyet kimliği ile cinsel yönelimi kavramış insanlar anlayabilir. saygılar. çünkü din ahlâk ahkamının homoseküsel ve transgenderler üzerinde genetiksel anlamda hünsa adı ile yapılan ve varlık meyvesini yok etmeye yönlendiren bir ahlak kavramı karmaşası mevcut.


  kutsal kitap "dogma"larındaki ilk arketip insan fıtratı yaratılışı cinsiyet kimliğinde havva anasını, meryem babasını yalanladı çelişmedi de, neyin ardıllık, aitlik varlığının mayasına lut kavminin ne olduğunun anormalliğini ahlak kavramı düsturuna ötekileştirilebilir? bildiğin kutsal kısasların birbirine oksimoronu bunlar. saçmalık! Siz bu dogmalar arasında neyin yaratılış isnatında farklı elementten olan cinsiyet kimliği normali olabiliyorsunuz? allah/elohim artık kimse bence ne yarattığını bilmiyor ya da neyden yarattığından ne çıkacağını, ya da öyle mi böyle mi deneme yanılma çeşitliliğine laboratuvar algoritması çalışıyor?. oksimorondur, güç ve mücbir yaklaşımında saygı bekleyen samet sıfatlı yaratıcının kontrolsüz gücünün güçsüzlüğünü intibalar. saçmalık! havva anasını, meryem babasını yalanlarken bunu da kadın cinsiyeti üzerinden yaparken, kadın bile cinsiyet kimliği haricinde "geçit"miş gibi kullanılan mal beyanatlı bu karyotipliğini başkaları aracılığıyla alınan "irade" sorgulanmazken havvayı teyit eder gibi kitap misyonerliği çok saçma kendiyle çeliştiren bir yaklaşım.

  kuranı kerim'in nisa suresi 1, araf suresi 189 ve zumer suresi 6 ayetleri tevrattaki 2/22 bab'da ademin eşi yaratılıştaki tek tohumdan filizlenen dal ya da kaburga kemiği vakasından NEDEN çelişemiyor, neden ÇELİŞEMEZ!!!??, neden kadın cinsiyet kimliğini rahmi harici kurumsaldan ötekileştirici bir 2. elementten yaratıldığını ispatlayamaz! ve agnostisizm sırıtır?! cevabı vereyim mi?? çünkü o da bilmiyor...!!!? yeni din getirdim diyen ya da ilkten beri var olan diye tahakküm eden zaarın kopyala/yapıştırı.

  homoseksüellik sadece cinsiyet kimliği kapsamında cinsiyet yoksa cinsellik yoktur dahilinde fizyolojik rehabilite içeren bir cinsel yönelimdir, 2. ya da 3. bir cinsiyet değildir. tek cins vardır. gen/etik kapsamındaki doğumda varyant olarak atfedilen transgenderler bile 2. bir cins değildir.

  homoseksüel yönelim homoseksüellere aittir, bunu bir ideoloji olarak kaburga kemiğinden havva gibi ütopya misyonerliğine kullanmak? ya da doğru yol kesin budura! varlığı hadım etmek? ya da teşvik etmek? normal değil bu, bunu bir homoseksüel olarak söylüyorum. cinsiyet kimliği karyotipindeki cinsel yönelim; heteroseksüel, transgender, homoseksüel ile her iklime yeşillenen biseksüeli ayırmak ve bilmek lazım. herkes doğru!

  bu tevhit adı altındaki kutsal kitaplarda rahmi harici kadının cinsiyet kimliği törpülenir, hatta yok sayılır.
  şeriat düzeni kurumsalında tevratta sadece adı vardır, kuranı kerimde de rahmi!

  semitik lisanda eril ve dişil diyalektik vardır. topluma seslenirken eril lisanla diyalog kurulur. bunu kadın lisanı ile yapabilir misiniz?

  rol model arayışının sebebiyeti sadece homoseksüel bireylerde değil heteroseksüel bireylerde de mevcut. özellikle bunu çocuk üretim mantığı dahilinde ailevi çıkarlara yorumlanması da öğrenilmiş çaresizlik kapsamındaki zihniyet ve toplum kültüründen kaynaklı. dikkat ederseniz cinsiyet kimliği eksikliği bağlamında homoseksüellere zigotmuş gibi çok homofobi içeren önyargı zihniyetiyle daha çok yüklenilir ve yükseltilir. aslında bunun bunla bir alakası yok homofobi barındıran algıda seçicilikle alakası var. 15 yaşındaki birinin popüler kültür ve eğlence sektöründen bir kişiden örnek vererek bu tarz konuşmaları normal karşılamak anormal gelmeyebilir. fakat homofobik homoseksüeli de tanımlayabilir. bence alakası yok. kardeş kardeşe benzemezsen birileri üzerinden temsil ediyor gibi genelleme yapmak bence normal değil. her koyun kendi bacağından asılırken, temsiliyet ve örnekleme açısından yapılan her genelleme kendi ayağını vurmaktan ötesi değildir. bence başlıkta yanlış; "insanlar neden eşcinselller konusunda cahiller" olmalıydı. ideoloji misyonerlik anlamını da içeren iyelik ekli kelimelerin kullanılması bence yanlış.

  Anil Absolution sana anlatabileceğim jargon bu şekilde. ister bunu mantık çerçevesinde dikkate al, ister yaygın olan doktrin ahlakı kapsamında öteleyici unsur görüp sil. sinek ne kadar mide bulandırır ya da mundardır burada katalizör bir görevi ihtiva eder tartışılır. sünnet konusunda makale arama! anladın sen onu. sünnet; kişilere göre değişen kısmi hadımlığı içeren bir müeyyidedir... sen bunun farkını bilmeyecek bir yaşta sünnet olduğun için insanları bu konuda bilinçlendirmek zor. bunun priaposlukla ya da sağlıkla hiç bir alakası yok. algı içeriğinde derin ırkçılık yatan tevratın tanrısı yhwh'in ibrahimin torunlarıyla kutsal toprak vaad akdinin düğümüdür sünnet. aynı bu, parayla değil, bu eş anlamlılıkta aynı simgecilikte farklı olan; kanla kazanılan bizim ülkemizin bayrağı nişanı gibi bir akiddir.. kuranı kerimde penis sünneti diye böyle bir kavram yok. siyasal islamcılar sahih Hadithlere dayanaraktan mhmd peygamberin sünnetli doğduğundan takipçileride bu empatiyi göstermeli şeklinde uygulama ritüelinde sünnet olarak empoze ederler. alt tarafı bir et parçası? değil. daha bunun, havva ata ana kapsamında bir dişil iken oksimoron din; homoseksüellik ihtiva göstergesi şeklinde alınganlıktan mütevellit kadın üzerine klitoris sünneti için müeyyide edilme ahlak kapsamı da mevcutken.! siz makale arayın. :) dsö bağışlarla geçinir, beslenir. bu da günah kavramı(?) kapsamı ile kıskaca alınıp aklanamaz istismarı aklayan din kisvesi ahvalinin oksimoronluğu ve ahlaksızlığıdır. hörmetler esenlikler diliyorum.

  dso nun %5 sömürülebilir insan fıtratı endüstrisi içindeki sünneti "bilimsel" desteklemesi diye bir şey olamaz. sünnet din ile ilişiktir, bilim ya da hijyen ile değil. ortodoks yahudileri kızdırmamak için uydurma bir makale yazmıştır sen boşver onu. dso bilir neyin ne olduğunu. dso nasıl geçinir bilir misin? bilmem anlatabildim mi :)

  ben sana makale veremem öyle bir şey yok! bu konuyla ilgili soyut kavramlar üzerine ahkam kesen makale çok. ben buraya bunu araştırdım değil bir erkek ve beden bütünlüğü kapsamında bunu ifade ediyorum. sünnetin kesilen fazlalık görülen et kısmı ve ihtiva eden algı etkisindeki damarların yok edilmesi vukusu mevcut burada. ben sana vücudunun herhangi bir uzuv ya da organdaki fizyolojik etkiyi bozabilecek görevi bulunan bir kaç damar kesilmesi şeklinde bir deneme yanılma yapabilir misin şeklinde bunu kısaslayabilirim. mesela baş parmağından bir damarı sünnet uygula. sünnet olayı bir endüstri, dt ler gibi. ok? beden bütünlüğünü bozmaktan başka bunun ahlakla hiç mi hiç alakası yok.


  şu 1 senedir aşısı çıktı koruyuculuk %80 üzeri bilimsel açıklaması yapılan corona pandemisi içerisinde siyasal islamcıların bu pandemi aşılarının adem'in fıtratını mutasyona uğrattığına dair spekülasyonlarla aşı karşıtlılığını neden yaptığını biliyor musun? bugün israil devletinin twitter hesabı linkinde;

  pandemiyi kaldırdıkları hakkında dünyaya nispet yaparca bir videosu mevcut. din ile sünnetin normalliğini savunmak ne kadar anormalse, hijyen konusunda koruyuculuğu bir göz kapağı nazarında olan sünnet'in hive sebebiyet oluyor denmesi o kadar yanlış ve OKSİMORON!

  merhaba herkese.


  bu foruma özellikle katılmamın sebebini bir lgbt bireyler ve din kültürü ve ahvali üzerine;


  bakınız arkadaşlar; ne olursanız olun. insanız, insansınız. ve herkes insan ve bu varlık kapsamında isnatın bir sorunu değil, objektif olan hayatın ve dayanışmanın gerekliliği içindir.


  homoseksüel yönelim, kişilik ve karakter; cinsiyet yoksa cinsellik yoktur kapsamında kişilerin rızaları doğrultusunda birbirleriyle fizyolojik ve nörolojik olarak rehabilite olmalarını ihtiva eden bir yönelimdir. bir tercih değildir. bu benim yorumum bir lgbt bireyi olarak bu yaşıma kadar kendimden verebileceğim tanım bu şekildedir.


  din ve ataerkil yapı sürekli homoseksüelleri dışlamış bir zigot havasında orta saha topu gibi azetmediklerine istemediklerini beğenenlerin her yöne lastik çekerce aitlik ve ardıllık kanunlarına karşı ötekileştirmede kullanılan bir karakter kişilik tayin etmiş. ana akım medyada tiyatral boy gösteren homoseksüel artistler bunu bile kullanmışlar ve homofobik homoseksüel algısına katkı sağlamışlar. toplumsal düzeyde bu hakkını ve insanlığını arama, din kisvesiyle meşrulaştıran cinayetlerin kolaylığını sağlamadan, vur eline al ekmeğini'ne kadar dönüşmüş bir kültür trajedi halini bile almıştır.


  çok uzattım biliyorum, foruma yeni üye oldum. biraz içimi dökmek istiyorum. :)


  din kitaplarını okuduysanız oksimoron açığı ortaya çıkmasına çok paradox ve birbirleriyle çelişen insan algısı kısasların olduğunu tezahür ettim. yani din insan yapımı bir biyografi. bunu algıladığım için, agnostik oldum. buna lut kavmi de dahil.


  lgbt ye lut kavmi tanımlaması yaparken orta payda intibası bunlardan ebeveyn olamaz, hep böyle zigot vari, bir kompleks, takıntı obsesifizm, işte cinsiyet kimliğinde kendini yalanlayan bi yaratıkmış gibi bir algı yaratılır.


  dinin ilk yaratılış hikayelerinden son zamanlara kadar gelen peygamberlerin ebeveynlerine bakarsanız dikkat ettiniz mi bilmiyorum. ne kadar dogmatik olsalar da belden aşağı ahlak kapsamında sorgulanmaları gerektiğini düşünüyorum. çünkü cinsiyet kimliğinde eksiklik ve fıtrata ters olduğunu deklare ettikleri lut kavmini yalanlamaktadırlar. şöyle ki;


  ilk arketip insan prototipi yaratılışında havva anasını, meryem babasını yalanlamaktadır.


  ademin ilk eşi kaburgadan havva değil, lilith'dir. yani 2. bir element. hayali olsa da ispatı yapılamamıştır. havva ise aynından mamül bir eş oluyor. dünya sahnesinde lilith olmuyor.


  nuh peygamberde dünya sıfırlanmıştır.


  dini akit kaydında büyük olan ibrahim gelir. ben ibrahimin isim olarak erkek ismi olduğunu değil karışık bir şey, interseksüel gibi. adem gibi. ibrahimle yeniden üreyecek olan eş çaprazlaması da aynı adem, havva, lilith olarak devam ediyor. bu hikayeler kitpalarda aslında hep aynıdır sadece yorum farkıdır.


  ibrahim'in eşi sara, aslında kardeşidir yani havva. ismaili doğruan hacer eşi ise firavunun cariyesidir yani lilith! (lilith burda dünyada)


  ibrahimin eşi sara, ishak'ı, meryem gibi babasız doğurmuştur. (anladınız mı?)


  yani genetik bir ardılık, aitlik söz konusu değildir. tam tersine kadın cinsiyetine sürekli bir ötekileştirme, hegemonya kurma peşinde.


  ben erkek homoseksüel deneyimi olarak; beden bütünlüğü ile genital ve penis cilt sağlığı için heteroseksüelleri de katarak penise sünnet uygulamasının yapılmasına kesinlikle karşıyım.


  bir de şöyle bir şey var;


  gelişen bilimle uydu teknolojisiyle toprak altı, su altı gözlemlenebiliyorken, tuz ölüyü çürütmüyorken, yani uzaya bile teçhizatla çıkılabiliyorken! gölün altı mı çıkarılamayacak?


  lut kavmi diye tarif edilen ve tuz oranı yüksek lut gölünün altında olduğu rivayet edilen çürümemiş bedenler yerler ve dünya yüzeyindeki yatır gibi mezarlar neden gerçeği yansıtmak adına gün yüzüne ibret olsun? diye çıkarılamıyor da,


  homofobi ve linç politikası aşılayanlar; neden italya'daki pompei yanardağının sanat tarihi adı altıdaki taşlaştırılmış çalışmalarını servis etmek zorunda kalıyor?


  ben din kavramının eğitime ve insanlığa bir ışık tuttuğunu düşünmüyorum.


  HOMOFOBİ RANT KAYMAĞINI HOMOSEKSÜELLER YER, homofobikler değil!


  tecrit, ötekileştirme ve linç kapsamına tutulan lgbt ye bir soluk, ışık olması dileğiyle.


  saygılar.