Akılın Mantığı terk ettiği yer Askerlik 😂

 • Yeni tayin olduğu alayı denetleyen albay, nizamiyedeki bankın başında nöbet tutan iki eri görüp "neden orada nöbet tuttuklarını" sormuş.


  "Bilmiyoruz komutanım, eski komutanımızın emri ile sürekli burada nöbet yazılır" diye cevap vermiş askerler.


  merakını yenemeyen albay bir önceki alay komutanının telefon ile aramış ve sormuş "valla bilmiyorum" demiş eski komutan, "epey önceden konulmuş bu nöbet geneleğini bizde devam ettirdik" demiş.


  ısrarla üç komutan geriye giderek bu nöbeti ilk koyan 80 yaşındaki emekli generale ulaşılmış.


  "afedersiniz efendim, ben sizin 30 yıl önce başında olduğunuzun alayın yeni komutanıyım" diye kendini tanıtmış albay, Nizamiyedeki bir bahçe bankının başında iki tane nöbetçi buldum. bu nöbeti ilk siz koydurmuşsunuz. bu bankın özelliği hakkında bilgi lütfeder misiniz? diye sormuş.


  Emekli generalde hemen cevap veriyor "Nasıl olur!?" demiş, "boyası halen kurumamış mı?". 😂


  aklın ve mantığın durduğu tek yer askerlik 😂

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!