• Lezfobi, birey olarak, çift olarak veya toplumsal bir grup olarak sevicilere karşı çeşitli olumsuzluk biçimlerini içerir. Cinsiyet, cinsel yönelim, kimlik ve cinsiyet ifadesi ulamlarına dayanan bu olumsuzluk ön yargı, ayrımcılık, nefret ve istismarı kapsar; küçümsemekten düşmanlığa kadar değişen tutum ve duygularla. Lezfobi, homofobi ile kesişen kadın düşmanlığıdır ve bunun tersi de vardır.


  Kadın düşmanlığı, kadınlara veya kızlara yönelik nefret, aşağılama veya ön yargıdır. Kadınlar için aşağı bir statüyü reddedenleri cezalandırarak ve onu kabul edenleri ödüllendirerek cinsiyetçiliği güçlendirir. Kadın düşmanlığı, toplumsal dışlanma, cinsiyet ayrımcılığı, düşmanlık, erkek merkezcilik, ataerkillik, erkek ayrıcalıkları, kadınları küçümseme, kadınları haklarından yoksun bırakma, kadına yönelik şiddet ve cinsel nesneleştirme gibi çeşitli şekillerde kendini gösterir.


  Erkek merkezcilik, bilinçli olsun ya da olmasın, erkeksi bir bakış açısını kişinin dünya görüşünün, kültürünün ve tarihinin merkezine yerleştirme, böylece kültürel olarak kadınlığı aykırılaştırma uygulamasıdır.


  Kaynaklar:

  Androcentrism

  Lesbophobia

  Misogyny

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!