Gelecek Kaygısı

  • gelecek kaygısı ile yaşamak zor geliyor artık bir duzen ve bir yaşantı istiyorum...:?:

  • Nikopol

    Changed the title of the thread from “geleçek kaygısı” to “Gelecek Kaygısı”.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!