Translar Hakkındaki Yanılgılar

  • Bu yazı Skepchick.org‘da kendisi de trans bir kadın olan Natalie Reed tarafından yazılan “13 myths and misconceptions about trans women” başlıklı makalenin çevirisinin ilk kısmıdır.

    Bu yazı Skepchick.org‘da kendisi de trans bir kadın olan Natalie Reed tarafından yazılan “13 myths and misconceptions about trans women” başlıklı makalenin çevirisinin ikinci kısmıdır.

    Bu yazı Queereka.com‘da kendisi de trans bir kadın olan Natalie Reed tarafından yazılan “13 myths andmisconceptions about transwomen” isimli makalenin üçüncü ve son kısmıdır (diğer kısımlar Skepchick.org‘da yayınlanmıştı).

    Edited 2 times, last by Nikopol: Kaynak bağlantılar düzenlendi. ().

  • Nikopol

    Changed the title of the thread from “Trans Kadınlar - Hatta Tüm Translar-Hakkındaki Yanılgılar” to “Translar Hakkındaki Yanılgılar”.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!