Lgbti+ bireylerin dernek, kurum kuruluşları

 • Birçok kişi kendini çözmede ya da dertleriyle ilgili bir takım sorunlar yaşıyor. Ya da kendi gibi olan kişileri bulmakta zorlanıyor, yalnız hissediyor. Bu bağlamda bildiğim Lgbti+ bireylere hizmet veren , çalışmalar yapan kuruluşlardan bildiklerimi yazacağım.


  - SPOD : Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği


  2011 yılında bir grup akademisyen, hukukçu ve aktivist tarafından kurulan SPoD, o yıldan bu yana LGBTİ'lerin yaşadığı sorunlara kalıcı ve kapsamlı çözümler üretmek ve yine LGBTİ'lerin maruz kaldığı baskı, şiddet ve ayrımcılığı azaltmak için çalışıyor. SPoD, hukuki, sosyal ve psikolojik danışmanlık, dava takibi, ruh sağlığı ve sosyal hizmet uzmanlarına, avukatlara, kurumlara, belediyelere eğitimler veriyor, akademik araştırmalar, seminerler, paneller, Siyaset ve Aktivizm Okulları, seçim kampanyaları düzenliyor ve trans, sakat ve mülteciler için destek grupları oluşturuyor, savunuculuk toplantıları düzenliyor. Bütün bunları da bünyesinde barındırdığı profesyonel çalışanları ve gönüllüleriyle yapıyor.

  Derneğin Çalışma Alanları :
  - Ekonomik ve Sosyal Haklar (Çalışma hayatı, eğitim, sosyal hizmetler, cinsel sağlık ve eğitim, göç, barınma, istihdam, yaşlılık, yoksulluk vb.)
  - Hukuk (anayasa, yasalar ve yönetmeliklerde temsiliyet ve adalete erişim.)
  - Siyasi temsil (LGBT’ler özelinde)
  - Akademik Çalışmalar
  - Medyaya yönelik çalışmalar
  - LGBTİ+ bireyleri güçlendirme


  Çalışmalarını en çok beğendiğim ve katılım sağladığım dernektir. Aktif olarak telefon ile danışma hattı bulunmakta ayrıca mail ile de danışma talebinde bulunabilirsiniz.

  Psikolojik Destek , Hukuki Destek, Cinsiyet Uyum Süreci, HIV ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Açılma Sorunları, İlişki Zorlukları, LGBTİ+lara Hizmet Veren Kurumlar konularında danışmanlık vermekteler mail ve telefon ile. Ayrıca trans bireyler için özel çalışma grubu ve danışmanları bulunmakta. [email protected] 0850 888 5428

  https://www.instagram.com/spodlgbti/  - Listag :


  LİSTAG, aile üyelerinden birinin eşcinsel, biseksüel, trans (travesti-transseksüel), interseks olan, ağırlıklı olarak anne ve babalardan oluşan bir dernektir.

  Çocuklarının LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) olması dolayısıyla yaşadıkları zorlukları ve deneyimlerini paylaşma ihtiyacı duyan aileler olarak birbirine destek olmaya çalışıyor.

  Telefon ile danışma hattı bulunmakta. Yüz yüze tanışıp destek veriliyor dernekte birçok faaliyetleri bulunmakta aileler ve lgbti bireylerinin .

  Danışma Hattı 0 546 484 82 85

  [email protected] https://listag.org/  - Ladeg : LGBTİQ+ Aileleri ve Yakınları Destek Grubu

  LADEG+ ailelerinde lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks, kuir+ (LGBTIQ+) kişiler olduğunu öğrenen ebeveynler ve yakınları tarafından kurulan bir sivil toplum oluşumudur.

  LGBTIQ+ ebeveynleri ve yakınları olarak bir araya gelen LADEG+, LİSTAG’ın kurucuları arasında yer alan bir grup gönüllü tarafından 2016 yılında faaliyetlerine başladı. Çocuklarının ve yakınlarının LGBTIQ+ olması dolayısıyla toplumda yaşadıkları zorlukları ve deneyimleri paylaşma ihtiyacı duyan kişiler olarak birbirine destek olmak için bir aradadırlar.  http://www.ladeg.org/

  https://www.instagram.com/ladegaile/


  - Boysan'ın Evi :

  Merhum Boysan Yakar anısına ölümünden sonra yaşadığı eve bu ad verilere LGBTQ+ların hzimetine açılmıştır.

  Boysan, 2005 yılında LGBTİ’ ler için Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nde mücadelesine başlamış, gönüllü çalışmaları kapsamında üç kısa metrajlı film çekerek (2005, 2007, 2009) LGBTİ aktivizmine katkı sağlamıştır. 2008 yılında LGBTİ Aileleri ve Yakınları Derneği’nin kuruluş sürecine destek olmuş, 2010 ile 2013 yılları arasında ülkemiz ve dünya çapında ün kazanmış ‘Benim Çocuğum’ (My Child) belgeselinde yönetmen yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Haziran 2013’te İstanbul da başlayıp Türkiye’ nin tamamına yayılan Gezi Direniş’i sonrası 2014 yerel seçimlerinde İstanbul’da yaşadığı Şişli ilçesinden açık eşcinsel kimliğiyle belediye meclis üyesi adayı olmuştur. Adaylığı ve kampanyası LGBTİ haraketi tarafından desteklenmiştir. Seçimleri kazanamamasına rağmen, Şişli Belediye Başkanı Sayın Hayri İnönü tarafından Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmiştir.

  Boysan'ın evinde birçok etkinliğe ev sahipliği yapılmaktadır.

  http://boysaninevi.com/

  https://www.instagram.com/boysaninevi/  - Genç Lgbti+ Derneği : Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (

  Gençlik alanında hak savunuculuğu yapan İzmir merkezli sivil toplum kuruluşudur. LGBTİ+ gençlere kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açmak amacıyla kurulmuştur.
  Barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlara erişim hakkı için çalışmalar, gençlik hakkı, cinsel haklar, sosyal faaliyetler, hak savunuculuğu, nefret suçlarıyla mücadele ve akran desteği derneğin temel faaliyet alanını tanımlar. LGBTİ+ Gençler derneğin öncelikli çalışma alanını oluştursa da LGBTİ+ hareketi ilgilendiren konular da çalışma alanı içinde yer alır ve her yaş gurubundan insan dernek çalışmalarında yer alabilir, dernek hizmetlerinden faydalanabilir.

  Yüzyüze akran danışmanlığı, hukuki danışmanlık, internet ve telefon üzerinden danışma hizmetleri bulunmaktadır.


  0(232) 464 03 30 [email protected] [email protected]


  https://genclgbti.org/


  https://www.instagram.com/genclgbti/  - Trans Evi :

  bir İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği projesidir. 2013’ten beri İstanbul’da varlığını sürdürmektedir. Trans evi, halihazırda barınacak yeri olmayan translar, Kuzey-Afrika ve Ortadoğu’da şiddet tehdidi altında olan trans ve LGBİQ mülteciler ve sığınmacılar için bir evdir. Trans evi, translara güvenli ve sürdürülebilir bir barınma yeri sağlamak amacıyla bireysel çaba ve yardımlar ile tecrübeli translar tarafından oluşturulan bir yerdir. Saldırıya maruz kalan LGBTQİ mülteci ve sığınmacıları korumak için stratejiler geliştirir.


  http://www.transevi.org/turkce.php


  - CinsArı : İTÜ Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Kulübü


  İTÜ'de "Toplumsal Cinsiyet" kavramını tartışmaya açarak; LGBTQİ+ bireylerin varlığını görünür kılmak, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim konuları üzerinde çalışmalar yapmak, kampüs içerisinde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak, homofobiye, bifobiye, transfobiye, cinsiyetçiliğe, heteronormatif/cisnormatif sisteme dur demek, LGBTİ+ bireyler ve dostları için bir alan yaratmak, deneyim ve bilgi paylaşmak ve tüm okul bileşenlerine açık etkinlikler düzenlemek amacıyla kurulmuş bir okul kulübüdür. Etkinliklerini sosyal medyadan takip ederek okul dışarısından da katılmak mümkündür.

  https://www.facebook.com/itucinsari/

  https://www.instagram.com/itucinsari/  - Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği :

  Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylerin özgürlük adalet ve barışı temel değerler olarak kabul etmelerini, dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği/ifadesi, felsefi inanç, mezhep, ekonomik statü ve bölge ayrımı yapmaksızın bütün ezilen kesimlerle dayanışmalarını teşvik etmek; hayatın her alanında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı mücadele edebilmeleri yönünde kendilerine yardımcı olacak kültür, eğitim, sanat, spor ve buna benzer faaliyetleri yürütmek ve bu yöndeki faaliyetleri maddi ve manevi destek sağlamaktadır.

  Özellikle Trans bireyler ile seks işçilerinin gündelik yaşamları veya kurumlarla ilişkilerinde maruz kaldıkları ayrımcılığa karşı görünürlük ve farkındalık artırıcı faaliyetler düzenleyerek , savunuculuk çalışmaları yapmaktadırlar.


  0312 433 8517 - 0532 462 17 05

  http://www.pembehayat.org/

  https://www.instagram.com/pembehayatlgbtt/


  - Kocaeli LGBTİ inisiyatifi:


  LGBTİ bireylerin eşitlik ve özgürlük mücadelesinin bir unsuru olarak Kocaeli şehrinde faaliyet yürütür. İnisiyatif, LGBTİ hakları ve ayrımcılık konusunda duyarlı, konunun önemini bilince çıkarmış, çevresini bu yönde değiştirme iradesine sahip olan ve olmayı hedefleyen LGBTi bireylerin ve ayrımcılık karşıtlarının mücadele örgütüdür.
  Hiçbir siyasi partinin/oluşumun bir kolu olmayan Kocaeli LGBTİ inisiyatifi, içerisinde örgütlü ve bağımsız bireyleri barındırır, LGBTİ ve ayrımcılık karşıtı dernek ve oluşumlar inisiyatife dahil olabilir.
  İnisiyatifin, toplumun diğer ekonomik, sosyal, kültürel tabakalarına ve sınıflara karşı olan tutumu eşitlik ve özgürlük bağlamındadır. İnisiyatif enternasyonalist, ayrımcılık karşıtı ve ilerici unsurları bünyesinde barındırır.
  Kocaeli LGBTİ İnisiyatifi, heteroseksizm, homofobi, transfobi ve bifobinin ortadan kaldırılması, nefret suçlarının ve cinayetlerinin engellenmesi, teşhir edilmesi ve protesto edilmesine, faşizme ve militarizme karşı mücadeleye öncelikli önem vermektedir.

  https://www.facebook.com/kocaelilgbtinsiyatifi/

  https://www.instagram.com/kocaeli.lgbti.inisiyatifi/


  - Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği :

  İstanbul’da 1993 yılında kuruldu. Lambdaistanbul’da lezbiyen, gey, biseksüel ve translar arası dayanışma örgütlemek, transfobi, homofobi ve bifobiyle mücadele etmek için biraraya gelinmektedir. ILGA (Uluslararası Lezbiyen ve Gey Derneği) üyesi. AİDS ve cinsel sağlık konusunda eşcinsel bireyleri bilinçlendirmek adına birçok faaliyette bulunmuştur. Birçok toplantı, buluşma etkinlikler düzenlemektedirler. Hukuki danışma vermektedirler.

  http://www.lambdaistanbul.org/

  https://www.instagram.com/lambdaistanbul/


  - LGBT Hakları :

  Kadının fendi ekibine bağlı olarak sosyal medya üzerinden yürütülen çalışmadır.

  https://www.instagram.com/lgbti_haklari/  - Bilgi Rainbow :

  Bilgi Gökkuşağı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Heteroseksizm, Homofobi ve Transfobi karşıtı faaliyet yürüten öğrenci kulübüdür.


  - Atletik Dildoa :

  Kendi aralarında düzenli maç yapan, çoğunluğu lgbti+lerden ve kadınlardan oluşan İstanbul'da bir futbol takımı.


  https://www.facebook.com/atletikdildoa/


  - Sportif Lezbon :


  Sportif Lezbon, 2015 yılında kurulmuş. Takımın adı ise ağırlıklı olarak eşcinsel ve biseksüel kadınlar tarafından kurulmuş olmasını yansıtıyor.


  " Hiçbirşey rastlantı değildir!" sm

  Edited once, last by SiriusAteme ().

 • Bu konu ile ilgili bir şeyler olmuştu forumda yorum yazayım da görünürlüğü çıksın. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Eğer sıkıntıda hisseder ,sen,z bu kuruluşlardan birisini mutlaka arayın çekinmeyin

  " Hiçbirşey rastlantı değildir!" sm

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!