LGBTİ+ Bireylerin Sosyal Medyada Tutum ve Davranışları

  • Değerli dostlarım iyi akşamlar,

    Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi tıp fakültesinde öğretim üyesiyim. Akıllı telefon uygulamaları ile eşleşme sonucu bulaş gerçekleşen olgular dikkatimi çekti. Bununla ilgili makaleleri araştırdığımda Brezilya, ABD on planda olmak üzere yapılan çalışmaları okudum. Tüm bu çalışmalar kamu otoritesi LGBTI sosyal toplulukların eşgüdümünü ve istihdamını öngörmüş. Hatta ABD de bu istihdam ve işbirliğini test eden çalışmalar olmuştur. Gayet başarılı sonuçlar alınmıştır. Çalışmalar geliştirilerek Türkiye örneğine uyarlanarak tarafimca 3 dakikada dolan bir anket olarak tasarlanmıştır. Veri güvenliği surveymonkey enterprise güvencesi altındadır. Ilgi gösterirseniz ben de bu sonuçları ilgili mercilere ulaştırmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Teşekkür ederim, bağlantı ektedir.


    https://tr.surveymonkey.com/r/BNKPWB7

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!