İlişkide kim kadın kim erkek sen onu söyle hele...

  • Official Post

  Kadınlar arası cinsel ilişkiler heteroseksist tanımlamalar ile açıklanamaz.Bu ilişkilerde partnerlerden birinin "erkek" olması gerekmez !

  Ancak çift olma konusunda tek seçeneğin "heteroseksüel ilişki" olduğunu düşünenler, cinsel ilişkide kadın-erkek koşulunu ararlar.

  Bu heteroseksist fikrin bir eseridir.


  "dominantlık","katılık","zayıflık","pasiflik" gibi tarif edilen özellikler karakteristik özelliklere girer.

  Bireyin bu karakteristik özelliklere sahip olması,cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini belirlemez.

  İlişkisinde tanımladığı cinsiyet ifadesini değiştirmez veya simgelemez.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!