Hemide Kadın Kadına ???

    • Official Post

    Her cinsel aktivitenin benzersiz olduğunu düşündüğümüzde , kadın kadına ya da farklı cinsiyetler arası cinsel aktivitenin tarifini yapmamız imkansız ve mantıksızdır.Cinsel aktivitenin biçimini , o aktiviteyi gerçekleştiren bireyler belirler.Bu nedenle "kadın kadına cinsellik şöyledir" şeklinde kabul edebileceğimiz bir tanımlama hiçbir zaman doğru olmaz.Cinsel aktivitenin , sonunu ve uç noktalarını partnerlerin belirlediğini düşünerek , Kadın kadına gerçekleşen cinsel aktivitelerin yine o aktiviteyi yaşayan kadınlarca sınırsız bir hayal gücüyle berirlendiğine inanmamız yeterlidir

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!