Gerçekler

  • Gerçekleri her zaman bilmek sizce doğru mudur?

    Ya da gerçeklerden kaçmak bir kurtuluş yolu olabilir mi?

  • Support

    Changed the title of the thread from “GERÇEKLER” to “Gerçekler”.
  • Bazı gerçekler can yakar. O "gerçek" senin hayatının neresinde? önemli olan onun cevabını bilmek. Gerçeklerden kaçmak başlangıçta kurtuluş gibi gözükse de kendini bi kapsüle sıkışmış hissedebilirsin. Kaç, inkar et en sonunda da kabullen ve huzura eriş.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!