Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası

 • İnternet üzerinden sizleri birisi taciz mi etti? Ya da birisi hakaret ve tehdit mi etti? Özel hayatınızın gizliliği ihlal mi edildi? Peki ne yapacaksınız?


  1- Türk Ceza Kanunun 134. maddesine göre; kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Evet mesaj, fotoğraf vb. gibi şeyleri ifşa etmek suç teşkil ediyor.


  2- Hakaret suçu, şikayete bağlı bir suçtur. TCK'nın 'Şerefe Karşı Suçlar' bölümünde 125 ila 131. maddeleri arasında düzenlenmektedir. Detaylara google üzerinden ulaşabilirsiniz. #TCK


  3- MADDE 125- ''Kişinin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.''


  4- Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.


  5- ''Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.'' 125. maddenin 4. fıkrasında geçiyor. #TCK


  6- Cinsel taciz; mağdurun cinsel amaçlı olarak taciz edilmesini suçun oluşması için yeterli görmüştür. Fiziksel temasa ihtiyaç yoktur. #TCK


  7- Belirtilen davranış, sosyal ağlar üzerinden de olabileceği için 105. maddede belirtilen cinsel taciz suçları oluşabilecektir. #TCK


  8- MADDE 105; Bir kimseyi cinsel amaçlı taciz eden kişi hakkında mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.


  9- Fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. #TCK


  10- Sosyal medya'nın sağladığı kolaylıktan faydalanma halinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. #TCK #SosyalMedya


  11- Tehdit; hürriyete karşı suçlar bölümünde 106. maddede düzenlenen tehdit suçu, şikayete bağlı değildir. #TCK


  12- Tehdit suçunu sahte bir hesap oluşturarak işlenmesi hali 2. fıkranın (b) bendine girmekte ve suçun cezası ağırlaştırılmaktadır. #TCK


  13- MADDE 106; Bir kişinin vücuduna yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi 6 ay - 2 yıl ceza alır. #TCK


  14- Yazılı, sözlü ve görsel iletişime ilişkin kayıtların izinsiz olarak yayınlanması, TCK madde 132 uyarınca suç teşkil etmektedir.


  15- MADDE 132; Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (b) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. #TCK


  @zetgel24

 • s1f1rb1r

  Changed the title of the thread from “Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali!” to “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası”.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!