A transgender needed for student's interview. Please volunteer.

  • Öğrenci projemiz için Trans Bireylerin Haklarının Korunmasına dair bir çalışma yapıyoruz. Hayatını anlatacak gönüllü trans bireyler gerekiyor.


    Lütfen bizim ile [email protected] e-posta adresinden iletişime geçer misiniz.

    Teşekkür ederiz.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!