Posts by Yaren.Yilmaz

    Biz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalının yöneticiliğinde bu çalışmayı yürüten genç hekimleriz. Çalışmamızı İstanbul'da yaşayan LGBTQİA+ bireylerin günümüzde sağlık hizmetine erişim durumunu değerlendirmek ve sağlık hizmeti alırken karşılaştıkları sorunları saptamak amacıyla yapıyoruz. Bunun için ekteki kısa anket formunu yanıtlamanızı rica ediyoruz. Katılımınız için teşekkür ederiz.

    LGBTQİA+ Bireylerin İstanbul’da 2022’de Sağlık Hizmetlerine Erişim Durumu
    Sayın katılımcı, Bu çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Özaydın danışmanlığında, araştırma…
    forms.gle