Posts by Samet Yeniay

    Biliyor musun bence de, öyle. Ben de bir trans kadınım ama beden değiştirmeyi hiç dert edinmiyorum. Cinsiyet uyum ameliyatıyla bedenini değiştirenlere saygı duyuyorum ama bu benim için geçerli değildir. Ben bir kadınsan öyleyimdir, bunun aaksi mümkün değil. Ama toplum da bir trans erkekseniz sizi kadın olmaya, trans kadın iseniz sizi erkek olmaya zorlamaya çalışırlar. Bu hiç doğru değildir, kadınsan kadınsındır erkeksen erkek.

    Gerçekten bir Tanrı vardır, ve bizleri yaratmakta etkili olmuştur. Rabb'imiz bizleri renk renk ve farklı farklı yaratmıştır ki birbirimizi bulup kaynaşmamızı hoş görmüştür. Tanrı'nın varlığını inkar etmek, eşcinsellikle savunulmuş olmuyor. Tanrı eşcinseli de yarattı, ona hak ve özgürlükleri de verdi. Homofobi'ye de kitabında karşı çıkmıştır ve inananlara bu mesajı vermiştir. Ama tanrının kutsal kitabında ki mesajlarını sakladıkları gibi bizlere yıllar boyunca yabancı dilde okuttular. Tanrı'nın kitabı diye ona ve peygamberlere atfettikleri kitaplardan, asıl mesajları gizlemeye davrandılar. LGBTİ bireyleri'nin bu kadar acı çekmesine sebep homofobidir. Tanrı bir yaratıcıdır ve bazı özel isimler verilmektedir (Rabb) (ALLAH) (Mevla) gibi isimlerle de anılmaktadır. Tanrı'nın varlığına delkil yaşadığımız evrendir ve mesajlardan birisinde ise ''Göğü biz yaptık ve (genişleticisiyiz)'' anlamlı mesajını bir kaç yıl içinde bilim adamları yıldızların birbirinden uzaklaşarak evrenin genişlediğini açıkladı. Tanrı bizim Dünya'ya gelmemize vesiledir, ruhumuzun tekammül evresinde iken madde deneyimi kazanması açısından bedenlenmiştir. Tanrı ise yüce kudretiyle bizleri olgunlaştırmak için bir kaç sefer daha dünya'ya göndermektedir. Farklı bir bedenle ve önce ki hayatımızda neler yaptığımızı hatırlamaksızın, bizler tekammül seviyesinde insan olma seviyesine kadar erişmemiz tanrı sayesindedir. Eşcinsel olmak, tanrı'nın varlığını red etmek değildir. İnançsızlığı yaymayı görev edinmiş kimselerin tanrı hakkında olumsuz ve çarpıtmalı yorumları da bizim Tanrı'ya olan inancımızı sarsmamalıdır. Tabi Tanrı'yya inanmamak da bir görüştür ve saygı duyulmalıdır. Tanrı doğru yolu kendi irademizle bulmamızı ister ve rahmeti ile dolu tüm evrende Tanrı'nın olduğuna işaretleri ile doludur. Tanrı'nın mesajı bizlere gönderilmiş iken ve mesajlarının saklanma çabası içerisine girenlerden dolayı doğru yolun bulunması kolaylaşmaz. Tekammül evresinde başka alemleri ziyaret edeceğimiz ve her alem de huzurunda olduğumuz da vardır. Tanrı alemleri yaratmıltır ve Tanrı'nın rahmeti yaratılan mucizeler de gizlidir...