Nihilizm ve Ötesi

  • Düşünüyorum O halde varım...


    Peki ya benden başka düşünen kimse yoksa? Ya evrende yalnız olduğunu düşünen insan aslında kendi zihni ile başbaşa bir hiçliğin ortasında varolan bir anomali ise? Bunu hiç düşündünüz mü? Dünya varlığını ispat edebilir misiniz?


    Gerçek dediğimiz şey duyu organlarımızın algılayıp beynimizin yorumladığı birşey ise. Ya biz bunu fark edemiyorsak? Ya kendimizden başka hiçbir şey yoksa? Daha açık olmak gerekirse ben zihnimin yarattığı sonsuzluk kuyusunda debelenen ufak bir düşten başka birşey değilsem?


    Nihilizm Hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşünüyorum o halde var mıyım? Yoksa bir üst aklın basit bir bilgisayar simülasyonu muyum?

    Winter is Coming:!:

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!